Voor nog niet gevestigd theatertalent zijn het moeilijke tijden. De productiehuizen waar zij tot enkele jaren geleden ervaring konden opdoen, vlieguren konden maken en publiek aan zich konden binden zijn zo goed als verdwenen. Ook kleinere en middelgrote theatergezelschappen verkeren in zwaar weer. Zie als opkomend theatertalent daar maar eens tussen te komen en naam op te bouwen. Terwijl het juist deze talenten zijn die het theater van de toekomst moeten gaan maken en ons een andere kijk op onze maatschappij kunnen bieden. Als we ze die kans geven.

dewildeweg

Om de ontwikkeling van een aantal zelfstandige en ondernemende makers te ondersteunen is dewildeweg opgericht: een platform dat een fundering onder de theatercarrières van de toekomst wil leggen. dewildeweg wil fungeren als vliegwiel voor theatermakers die zich dankzij dit platform kunnen ontwikkelen, een achterban kunnen vergaren en connecties op kunnen doen om zichzelf zo in de kijker te spelen.

dewildeweg verbindt een aantal veelbelovende theatermakers met supporters die hen met financiële steun maar vooral ook als klankbord bijstaan. Een persoonlijke band tussen maker en supporter staat voorop. Supporters worden, door het delen van eerste creatieve ideeën van makers en het bijwonen van repetities, echt deelgenoot van het artistieke proces.

theatermakers in ontwikkeling

dewildeweg wil de ontwikkeling ondersteunen van enkele veelbelovende theatermakers met een interessante eigen stem en stijl die op zoek zijn naar (een nieuw) publiek en daarmee de dialoog willen aangaan – zowel voor, tijdens als na het repetitieproces. De makers kunnen verschillende disciplines beoefenen maar nemen allen de samenleving en hun visie daarop als startpunt voor een voorstelling of idee en zijn ondernemend van geest. Zij zijn het geweest die de handen ineen hebben geslagen en vanuit ondernemerschap de schouders onder dit initiatief hebben gezet.

Het platform wil een groep van minimaal vier en maximaal acht theatermakers ondersteunen. De eerste makers die verbonden zijn aan het platform staan in de bijlage beschreven.

supporters met raad en daad

Supporters van dewildeweg worden actief bij de ontwikkeling van de makers en hun vraagstukken betrokken. Zij krijgen echt inzicht in de totstandkoming van een project of voorstelling, zijn nieuwsgierig naar het proces en niet enkel het eindresultaat en bouwen een persoonlijke band op met de makers. Supporters steunen via het platform meerdere makers tegelijkertijd en kunnen dus de ontwikkeling van alle makers en alle verschillende projecten in wording volgen. Supporters staan echt aan de wieg van talent dat zich een weg naar de zichtbaarheid baant en kunnen door deze vorm van sociaal ondernemerschap het verschil maken in opbloeiende theatercarrières en daarmee aan het hele theaterlandschap van de toekomst.

dewildeweg zoekt 20 supporters die zich voor een periode van vijf jaar aan het platform willen verbinden met een donatie van € 5.000 per jaar. De donatie is fiscaal aftrekbaar en kan uiteraard ook via een onderneming gedaan worden. Deze steun fungeert tevens als katalysator voor andere financiers voor de projecten van deze makers en heeft daarmee dus nog grotere impact.

hoe gaat het platform in zijn werk

Makers kunnen binnen het platform een beroep doen op een bijdrage voor een concrete productie of een creatief ontwikkelproces (juist dit is hetgeen wat in het huidige klimaat vaak als eerste wordt wegbezuinigd). Zij kunnen ook – mits de supporter daar voor open staat – een beroep doen op het advies van supporters.

Omgekeerd nodigen de makers supporters uit voor gerealiseerde voorstellingen, repetities van voorstellingen, kijkjes achter de schermen of tussentijdse lezingen/presentaties van projecten in ontwikkeling. Daarnaast worden supporters uitgenodigd mee met denken met de makers over hun projecten tijdens een informele borrel. Zij ontvangen tevens een digitale nieuwsbrief met daarin de laatste ontwikkelingen van de makers.


Stichting dewildeweg heeft een culturele ANBI status. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.